Política de Privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, d’ara endavant LOPD), Viticultors Mas d’en Gil, SL l’informa que les dades de caràcter personal demanades en els formularis continguts en aquest lloc, així com aquelles dades a les que Viticultors Mas d’en Gil, SL accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o contractació, o de qualsevol transacció o operació realitzada des d’aquest lloc web, seran recollides en fitxers el responsable dels quals és Viticultors Mas d’en Gil, SL
Aquesta política de privacitat pot ser revisada per tal d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els nostres procediments de recollida i ús de la informació de caràcter personal, l’aparició de nous serveis o l’exclusió d’altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seva publicació al web, per la qual cosa és important que revisi regularment aquesta política de privacitat per tal d’estar informat sobre els canvis que hi ha hagut.

Finalitat
La recollida i tractament de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web es realitza amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis que Viticultors Mas d’en Gil, SL ofereix a través d’aquestes pàgines, així com per facilitar-li informació sobre les activitats i notícies pròpies de Viticultors Mas d’en Gil, SL que puguin resultar del seu interès, Viticultors Mas d’en Gil, SL no utilitzarà les dades personals per a finalitats addicionals.

Veracitat de les dades
L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Viticultors Mas d’en Gil, SL són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

Consentiment de l’Usuari
L’enviament de les dades personals mitjançant els formularis disponibles en aquesta web o, si s’escau, l’enviament de missatges per correu electrònic sol·licitant informació o serveis, suposa el consentiment de l’Usuari perquè les seves dades personals siguin utilitzades d’acord amb les finalitats anteriorment esmentades i l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels Usuaris
L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD, dirigint la seva sol·licitud signada incloent còpia del seu DNI a:
Viticultors Mas d’en Gil, SL – Protecció de Dades
Finca Mas d’en Gil, s/n – 43738 Bellmunt del Priorat (Tarragona)
Contacte: mail@masdengil.com

Pot resoldre qualsevol dubte o pregunta sobre aquesta Política de Privacitat posant-se en contacte amb nosaltres a través de: mail@masdengil.com

Seguretat
Viticultors Mas d’en Gil, S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal i a fer ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades. Així mateix, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes d’índole tècnica, administrativa i organitzativa en les seves instal·lacions, sistemes i processos, necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, divulgació o ús no autoritzat. Tot això, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.