Biodinàmica

L’equilibri d’una finca agrícola

Preservar la biodiversitat d’aquest paratge agrícola és un dels objectius fonamentals de MAS d’en GIL

L’alzinar a l’est i el bosc de pi a l’oest són pulmons de vegetació que aporten biodiversitat i al mateix temps frescor a la finca. Al límit sud, el barranc dels Molins canalitza l’ aire i refresca la vall de LA COMA y alhora, fa de corredor per la fauna aèria. La vinya comparteix el lloc amb les oliveres centenàries i avellaners. El resultat és un bell mosaic agrícola de cultiu ecològic certificat.

La biodinàmica, introduïda al 2008 per la quarta generació de la família, revitalitza els sòls i aporta salut i equilibri a les plantes. Els vins incrementen la seva complexitat aromàtica i també en el paladar despertant la seva identitat. Els vins han de ser el reflex del paisatge natural d’ una finca que intentem comprendre com un ésser viu, com una unitat agrícola que busca mantenir sans i equilibrats els sòls amb la flora i fauna autòctones.